Menu Zavřeno

V TJ Slovan Vsetín máme nový oddíl.

Na začátku letošního roku se Tělovýchovná jednota Slovan Vsetín rozrostla o nový oddíl, jehož činnost je zaměřena na sportovní a obrannou střelbu. Oddíl se mimo výcviku střelby věnuje i výcviku dalších branných aktivit. Oddíl založil a vede střelecký instruktor Nikolaj Martinák, kolem kterého se shromáždila třicítka nadšenců do sportovní střelby z velkorážných pistolí a pušek.

Členem oddílu se může stát osoba starší 18 let, která se chce aktivně věnovat výcviku sportovní a obranné střelby. Domovskou střelnicí oddílu, na níž probíhají pravidelné oddílové tréninky, je střelnice v Pozděchově. Bohužel ve Vsetíně ani jeho nejbližším okolí není pro příznivce sportovní střelby vhodné zázemí.

Dlouholetý předseda TJ Slovan Vsetín Jiří Homolka vyjádřil potěšení , že právě „vsetínský Slovan“  může poskytnout platformu pro rozvoj branných aktivit dospělých ve městě Vsetín.  Kontakt na vedení střeleckého oddílu lze nalézt na webových stránkách TJ Slovan Vsetín.

 


 

TJ Slovan Vsetín děkuje městu Vsetín za finanční podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2019.

TJ Slovan Vsetín,z.s. zabezpečuje materiální a organizační podmínky pro sportovní a turistickou činnost svých oddílů, ve kterých je organizováno více jak 400 členů:

Jóga
Kanoistika – oddíl vodní turistiky ( OVT )
Sport pro všechny ( SPV )
Turistika

Tělovýchovná jednota sdružuje sportovce a turisty všech věkových kategorií se silným zastoupením mládeže do věku od 6 a do 23 let. K zajištění klubové činnosti sportovních a turistických oddílů mládeže používá TJ areál (vlastní klubovny a víceúčelové hřiště včetně sociálního zázemí) na Dolní Jasence 171 (mezi minipivovarem Valášek a benzínovou pumpou). V rámci činnosti projektu pro neorganizovanou mládež „Bečvochovo hráčského doupěvyužívají klubovny a hřiště i školní družiny a kluby vsetínských základních škol.

Informace o zpracování osobních údajů TJ Slovan Vsetín,z.s.