Menu Zavřeno

TJ Slovan Vsetín děkuje městu Vsetín za finanční podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2022.

TJ Slovan Vsetín,z.s. zabezpečuje materiální a organizační podmínky pro sportovní a turistickou činnost svých oddílů, ve kterých je organizováno více jak 400 členů:

Kanoistika – oddíl vodní turistiky ( OVT )
Sport pro všechny ( SPV )
Turistika
Střelecký oddíl

Tělovýchovná jednota sdružuje sportovce a turisty všech věkových kategorií se silným zastoupením mládeže do věku od 6 a do 23 let. K zajištění klubové činnosti sportovních a turistických oddílů mládeže používá TJ areál (vlastní klubovny a víceúčelové hřiště včetně sociálního zázemí) na Dolní Jasence 171 (mezi minipivovarem Valášek a benzínovou pumpou). V rámci činnosti projektu pro neorganizovanou mládež „Bečvochovo hráčského doupěvyužívají klubovny a hřiště i školní družiny a kluby vsetínských základních škol.


V TJ Slovan Vsetín máme nový oddíl.

Na začátku letošního roku se Tělovýchovná jednota Slovan Vsetín rozrostla o nový oddíl, jehož činnost je zaměřena na sportovní a obrannou střelbu. Oddíl se mimo výcviku střelby věnuje i výcviku dalších branných aktivit. Oddíl založil a vede střelecký instruktor Nikolaj Martinák, kolem kterého se shromáždila třicítka nadšenců do sportovní střelby z velkorážných pistolí a pušek.

Členem oddílu se může stát osoba starší 18 let, která se chce aktivně věnovat výcviku sportovní a obranné střelby. Domovskou střelnicí oddílu, na níž probíhají pravidelné oddílové tréninky, je střelnice v Pozděchově. Bohužel ve Vsetíně ani jeho nejbližším okolí není pro příznivce sportovní střelby vhodné zázemí.

Dlouholetý předseda TJ Slovan Vsetín Jiří Homolka vyjádřil potěšení , že právě „vsetínský Slovan“  může poskytnout platformu pro rozvoj branných aktivit dospělých ve městě Vsetín.  Kontakt na vedení střeleckého oddílu lze nalézt na webových stránkách TJ Slovan Vsetín.